Draaihalzen en ander volk

Het is wel vreemd om de eerste schooldag niet op school te zijn. Niet dat ik gespijbeld heb vandaag, maar zo voelt het eigenlijk wel een beetje. Ik hoef niet meer. Ik mag niet meer. Tussen die twee gevoelens zweef ik. Naar buiten gaan werkt dan goed, zeker in de wetenschap dat mijn inmiddels ex-collega's die luxe optie niet hebben. Een wandelingetje in de Oostvaardersplassen leek een aantrekkelijk idee. Nou ja, niet zo zeer in de plassen zelf als wel op één van de wandelpaden, die naar de kijkhut " De Zilverreiger" voert. In dat gebied scheen gisteren een Draaihals gesignaleerd te zijn. Dat gebeurt daar in het najaar wel meer en ik heb dan ook wel eens een eerdere poging gedaan om deze zeldzame vogel daar te zien, maar tevergeefs.
Om ongeveer 9 uur parkeer ik mijn auto, steek de Oostvaardersdijk over en begin mijn zoektocht. Na slechts een hondertal meters vliegt er plotseling een bruine vogel over het pad, landt een seconde of 10 op een dode tak en verdwijnt vervolgens in de dichte bosschage. Mijn reflexen zijn zeker niet meer wat ze geweest zijn, maar deze 10 seconden zijn voor mij genoeg. Hieronder het resultaat. Ik ontmoet even later nog enkele andere vogelaars, die reeds sinds 8 uur op zoek zijn naar de Draaihals en het is altijd een fijn moment om te kunnen zeggen: " Hij is net weg, maar kijk, ik heb hem wel op de foto". Datzelfde is tenslotte vaak genoeg tegen mij gezegd...

Draaihals
Hier is te zien hoe de Draaihals zijn kleverige tong gebruikt om larven te halen uit de gaatjes in de stam.


Als bonus vind ik ook nog wat Baardmannetjes op mijn pad. Normaal reden genoeg tot enthousiasme, maar nu wat verblekend bij de Waarneming van de Maand. O ja en ook nog een Gekraagde Roodstaart. Vrouwtje, helaas ( niets persoonlijks, maar fotografisch had ik liever..).

Baardman

Gekraagde Roodstaart

Reacties

Populaire posts van deze blog

Het Hoge Noorden